Toimintaterapia

Toimintaterapia pohjautuu toiminnantieteeseen, mikä tutkii ihmisen toimintaa arjessa. 
Toimintaterapiassa ollaan kiinnostuneita ihmisestä toimijana ja autetaan ihmisiä, joilla on vaikeuksia selvitä arjessa heille tärkeistä toiminnoista. Arjessa suoriutumista voi vaikeuttaa sairaudet, mielenterveyden häiriöt tai fyysiset vammat. 
Terapiassa voidaankin keskittyä esimerkiksi liikkumiseen ja koordinaatioon sekä karkea- ja hienomotoristen taitojen kehittämiseen arjen tehtäviin. Toimintaterapiassa työskennellään muun muassa tasapainon, silmä-käsikoordinaation ja hermoratojen vahvistamiseksi toistojen ja harjoittelun avulla. Toimintaterapiassa korostuu tiivis yhteistyö asiakkaan kanssa, koska tällöin toimintaterapeutti auttaa parhaiten asiakasta kehittämään itselleen uusia taitoja ja oppimaan uusia tapoja sopeutua ympäristöönsä.
Etsi